Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mat

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


Lokalt kjøkken ga seier!

Vinneren i konkurransen "Gylne måltidsøyeblikk" er kåret: Høvågheimen bo- og aktivitetssenter serverer Aust-Agders beste institusjonsmat!


Publisert 24.08.2015

«Gylne måltidsøyeblikk» – inspirasjonssamling

Om måltidsopplevelser for eldre på Dømmesmoen 11. september.


Publisert 17.06.2015

Delta i konkurranse om gylne måltidsøyeblikk

Alders- og sykehjemmmene inviteres til å delta i konkurransen som skal øke oppmerksomheten om betydningen av måltidet i institusjon.


Publisert 22.09.2014

Finalister til Det Norske Måltid

Et produkt fra Jens Eide AS i Lillesand er med.


Publisert 17.09.2014

Forsøk på dyrking av nytteplanter fra naturen

Bioforsk har startet prosjektet «Ville vekster og urter for økt matglede på Agder».


Publisert 05.12.2013

Mat-workshop vel gjennomført

45 diskuterte nordisk mat og reiseliv i Grimstad.


Publisert 16.10.2013

Den lille madfesten i Grimstad

For andre år på rad skapte Den lille madfesten liv og røre i Grimstad sentrum.


Publisert 04.09.2013

Forprosjekt om mat og reiseliv

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region?


Publisert 02.11.2012

Agder Matforum med to nye prosjekter

Lokalmat Agder og forstudie Det nordiske måltid – Skagerrak-aksen.


Publisert 24.10.2012

Smag og Behag landsvinner i Ganefart

Lunsjbaren i Grimstad er kåret til Norges beste spisested langs veien.