Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 10.12.2015

Sørlandssamlinga 2016

Den tradisjonelle storsamlinga for husdyr- og grøntprodusentar blir 8.–9. januar i Sørlandsparken.


Autorisasjonskurs – plantevern

Flere kurs vinter/vår 2016, både fornyingskurs og kurs for deg som tar «sprøytesertifikatet» for første gang.


Autorisasjon i plantevern – fornyingskurs

19. november i Tvedestrand og 24. november i Lyngdal.


Publisert 08.09.2015

Nye søknadsskjema for sykdomsavløsning

På grunn av forskriftsendringer har det kommet nytt rundskriv og nye skjema for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


Publisert 08.09.2015

Autorisasjonskurs plantevern i Birkenes

Fornyingskurset starter 16. november og grunnkurset 23. november


Publisert 07.09.2015

Areal og tal bedrifter i jordbruket stabilt

Statistikk over utviklinga i Aust-Agder-jordbruket.


Publisert 04.09.2015

Bra vekstsesong i jordbruket

Kald mai og juni forsinket sesongen noe, men de fleste vekstene har gitt normal til god avling.


Publisert 10.07.2015

Kursdag – tilskotsforvaltning innan jordbruk

Kommunal landbruksforvaltning er velkommen til ein dag med oppdatering om mellom anna produksjonstilskot og avløysarordningane 25. eller 26. august.


Publisert 26.06.2015

Snart kan du fornye plantevernautorisasjonen på nett

Autorisasjonsbevis som går ut i 2015 får forlenget gyldighet ut året.


Publisert 07.05.2015

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder setter opp et ekstra fornyingskurs – Søgne 12. mai.