Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannns "Jungelveileder"

Last ned vår lokale veileder for kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2015

Kommunene er pålagt av Stortinget å utrede framtidig kommunestruktur. Dette kommer på toppen av alle de daglige utfordringer som ellers opptar tiden til et kommunestyre og en administrasjon. Det er etter hvert mye tilgjengelig materiale om dette emnet – det er i ferd med å bli rene jungelen av informasjon. Det kan være vanskelig å få en grunnleggende oversikt over temaet og hva som finnes av nyttig informasjon og hjelpemidler for å kunne orientere seg og komme godt i gang med de lokale prosessene.

Denne veilederen, med kallenavn «Fylkesmannens jungelveileder», er tenkt som en kortfattet innføring i bakgrunnen for og rammene for kommunereformen. Videre tar den for seg hva reformarbeidet vil innebære for kommunene i Aust-Agder, anbefalt tidsløp og det gis henvisninger til det mest sentrale av faktainformasjon og verktøy knyttet til dette arbeidet. Hva slags rolle Fylkesmannen i Aust-Agder skal ha overfor kommunene skisseres også.

Hovedmålgruppen for veilederen er kommunepolitikere og kommuneansatte som har oppgaver knyttet opp mot reformarbeidet. Veilederen vil bli oppdatert gjennom prosessen og lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Vil noen bruke noe av det som er skrevet i veilederen inn i sine lokale utredninger er en velkommen til det!

Ved å lese veilederen er intensjonen at du som leser ikke må gå til mange andre kilder for å ha en rimelig god grunnleggende oversikt på temaet «kommunereform», og hva det innebærer av arbeid for din kommune framover. Men, veilederen er ikke uttømmende, for den ekstra interesserte finnes det mer der ute i «jungelen»...

Lykke til med arbeidet!