Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

ONSDAG 12.11.2014 12.57, SIST ENDRET 17.09.2015 12.48